‫רעדן גױיִש

22.8.06

מאַמע־לאָשן

קען ייִדיש זײַן מײַן מאַמע־לאָשן, אױב מײַן מאַמע קענ נישט פֿאַרשטאַנען קען װאָרט ייִדיש? דאַרף מײַן מאַמע־לאָשן זײַן מײַן מאַמעס לאַשן?

25.7.06

Esperanto

ikh ken in leyenen a loshn vos ikh kennisht redn: Esperanto.

21.7.06

english

ikh vel darfn shraybn mitn englishn alef-beys. s'zol dos zayn bay aleman gut, vayl ikh mayn az s'leyent keyner mayn veblog.

30.5.06

Nothing to say

סיז דאָ גאָרנישט װאָס איך װיל שרײַבן, אָבער איך װיל שרײַבן עפּעס. איצט האָב איך עפּעס געשריבט

25.5.06

װאָס קען איך זאַגן, איך רעד גױיִש

איך בין אַ ייִד און איך װעל אַלע מאָל זײַן אַ ייִד. אָבער אפֿט מאָל דאַרף איך רעדן ‫ענגליש װײַל אין דעם ‫לאַנד ‬רעדט אַלעמען ענגליש און קײנער ייִדיש. דער איז מײַן װעבלאָג, רעדן גױיִש.