‫רעדן גױיִש

25.5.06

װאָס קען איך זאַגן, איך רעד גױיִש

איך בין אַ ייִד און איך װעל אַלע מאָל זײַן אַ ייִד. אָבער אפֿט מאָל דאַרף איך רעדן ‫ענגליש װײַל אין דעם ‫לאַנד ‬רעדט אַלעמען ענגליש און קײנער ייִדיש. דער איז מײַן װעבלאָג, רעדן גױיִש.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home