‫רעדן גױיִש

22.8.06

מאַמע־לאָשן

קען ייִדיש זײַן מײַן מאַמע־לאָשן, אױב מײַן מאַמע קענ נישט פֿאַרשטאַנען קען װאָרט ייִדיש? דאַרף מײַן מאַמע־לאָשן זײַן מײַן מאַמעס לאַשן?